Pravidla oznámení

  1.       Obecná ustanovení

1.1.     Tato Pravidla pro oznamování nelegálního obsahu jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

1.2.    Uživatel, který objeví soubor s obsahem, který odporuje právnímu řádu České republiky nebo Všeobecným obchodním podmínkám, včetně všech jejich součástí, je povinen toto nahlásit Poskytovateli dle následných pravidel.

  1.       Pravidla pro oznamování

2.1.    Závadnost či nelegálnost obsahu lze nahlásit prostřednictvím formuláře přístupného na http://www.datator.cz/nahlasit-zavadny-obsah.html nebo prostřednictvím emailové adresy nelegalni-obsah@datator.cz

2.2.    Formulář

2.2.1. Všechna pole ve formuláři musí být vyplněna.

2.2.2. Nevyplnění povinných polí má za následek možnost nepřijetí oznámení o závadnosti obsahu Nahraného souboru.

2.3.   Emailová adresa

2.3.1.   Oznámení prostřednictvím emailové adresy musí obsahovat zejména:

2.3.2. Pokud nebudou sděleny všechny požadované náležitosti, Poskytovatel nemusí považovat toto oznámení za řádně učiněné. Zároveň si pak může vyžádat další údaje.

2.4.   Uživatel nahlašující nelegální obsah je povinen uvést pouze pravdivé údaje.

2.4.1.Pokud Uživatel nepravdivě nahlásí soubor jako nelegální a Poskytovatel jej na jeho podnět odstraní, odpovídá Nahlašovatel za škodu, která tím Uživateli, který soubor nahrál, vznikla

 

Co stahují ostatní?

Naposledy prohlížené

2019-01-20

Najdete nás